Bir Buket Aşk (Berkan Karasu)

Azerbaycan Manilerinde / Bayatılarında Meyve (Yrd. Doç. Dr. Eyüp Akman)

Richard Sennett’in Oyun Kuramı (Dr. Bülent Sezgin)

Zeki Demirkubuz Sinemasında Varoluşçuluk İzleri: Karanlık Üzerine Öyküler Üçlemesi (Ömer Lütfi Günay, Sedef Subölen)