Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine (Arş. Gör. Uğur Günay Yavuz)

Eğitimde Tiyatro ve Ezilenlerin Tiyatrosu (Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu)

Tarihsel Romandan Örnekler: Turgut Reis ve Egyptienne (Arş. Gör. Ece Yassıtepe Ayyıldız)

Nevin Zahal Tollu