Anılardaki Fikret (Yrd. Doç. Dr. Ertan Engin)

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ‘Çamlıcadaki Eniştemiz’ Romanında Mekanı ve Mekansal Belleği Haritalamak (Yrd. Doç. Dr. Emine Köseoğlu, Emine Banu Burkut)

‘Kitab-ı Dede Korkut’ Destanları Ağzında İsim Tamlamaları Üzerine Bir İnceleme (Zülfiyye İsmayil)

Falih Rıfkı Atay