Osmanlı Şiirine Sanat Ontolojisiyle Yaklaşmak Üzerine (Araş. Gör. Furkan Öztürk)

Baki Divanı’nda Sevgilinin Otorite Sahibine Teşbihi (Arş. Gör. Sıtkı Nazik)

Cahit Külebi’nin Şiirlerinde İmajlar (Dr. Fikri Aydemir)

Oğuz Atay’la ‘Tutunamayanlar’ Üzerine (Pakize Kutlu)