Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden Eşkiyalık Yazımına Bir Bakış (Arş. Gör. Gökhan Topluk)

İslam Kültüründe Sanat Anlayışı (İbrahim Sarıçam ve Seyfettin Erşahin)

Şiir Sanatı ve Türk Şiiri (Musa Takçı)

Çin Tiyatrosu (Prof. Dr. Muhaddere Nabi Özerdim)