Dağın Öte Yüzü Üçlemesinde Değişen Anlatıcı Söylemleri (Öğr. Gör. Reyhan Tutumlu)

Orhan Veli Şiirinde ‘Öl’ Anlambilimi ile Oluşan Açkı (Necmi Selamet)

Kültürel Kimliğin Girit’teki Üç Sembolü: Lira, Lavta ve Dans (Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı)

‘Anayurt Oteli’ ve ‘Dünya Ağrısı’nda Otel (S)imgesi (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baştürk)