Yaralı Dağlar Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi (Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş)

Plastik Sanatlarda Anlatım Biçimleri ve Üslup (Doç. Dr. Selçuk Mülayim)

Reşat Nuri Güntekin’in ‘Aşk Mektupları’ Adlı Öyküsüne Dilbilimsel Bir Yaklaşım (Öğr. Gör. Bekir Gökçe)

İki Gazellik Bir Hikayeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak (Yrd. Doç. Dr. Aydın Kırman)