Fuzuli’de Gözyaşı (Yrd. Doç. Dr. Bahir Selçuk)

Üsküdar Tablosu (İbrahim Çallı)

Atina Okulu (Raffaello Sanzio)

Fuzuli’nin Hadikatü’s-Süeda Adlı Eserindeki Manzum Kısımlar Üzerine (Dr. Ataemi Mirzayev)