Azerbaycan’da Bale Sanatının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi (Dr. Hicran Sadıkzade)

Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı (Prof. Dr. Harid Fedai)

Soyut Somut (Edip Cansever)

12 Eylül, Liberalizm ve Sanat (Oktay Emre)