Dünden Bugüne – Gelenekselden Çağdaşa Meddahlık Sanatı (Ömer Öztürk)

Sosyalizme Olan Karamsar Bakış Açısının Bilim Kurgu Edebiyatındaki Yansımaları (Bahar Karakaş)

Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun ‘Yıldırım Sesli Manasçı’ Hikayesinde İncelenmesi (Yrd. Doç. Özcan Bayrak, Uzm. Tahsin Yaprak)

Aziz Nesin Üzerine (Şennur Sezer)