Tevfik Fikret ve Batı Retoriği (Rıza Filizok)

1970’li Yıllarda Türkiye İşçi Sınıfını Cem Karaca Şarkıları İle Okumak (Arş. Gör. Mehmet Atilla Güler)

Gölge Oyununun Doğuşu (İhsan Hınçer)

Anadolu Selçuklu Sanatındaki İnsan Figürlerinin Uygurların Mağara Resimleri ve Gaznelilerin Duvar Resimleriyle Konu ve Biçim Yönünden Karşılaştırılması (Dr. Tolga Erkan)