Akdeniz Kültürü Üzerine Bir Sözlükçü ve Etimolog: Halikarnas Balıkçısı (Doç. Dr. Mehmet Turgut Berbercan)

Çehov’dan Sekiz Öykü: Sevgili Doktor (Ege Küçükkiper)

Yitik Sözün İzini Süren Bir Roman: Selim Ya Da Konuşma Yeteneği (Arş. Gör. Yeşim Tükel Kılıç)

Baki Divanı’nda Bahçe ve Unsurlarının Anlamsal İlişkileri (Fırat Sevinç)