Olumsuz Olayların Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Sunumu: Soma Faciası Üzerine Bir İnceleme Çalışması (Dr. Aslı Yurdigül)

Üç Uzun Kadın Ya Da Mutluluğu Hatırlamak İle Ölümü Bilmek Arasında Kadın Olmak (Özlem Hemiş Öztürk)

17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı (Dr. Yunus Kaplan)

Edebi Sanatların Terim Olarak Divanlardaki Kullanımı Üzerine (Dr. Menderes Coşkun)