Divanü Lugati’t Türk’teki Manzumelerin Tematik Açıdan Divan Şiiri İle İlgisi (Prof. Dr. Abdullah Azmi Bilgin)

Abdülhak Hamit Tarhan’ın Poetikası ve Makber’deki Yenilikler (Öğr. Gör. Elif Emine Özer)

Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Sanatı ve Şiirinde Çocuk (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydemir)

Korkuluk ve Karga