9. Senfoni (Prof. Cevad Memduh Altar)

Soma Tablosu (Neş’e Erdok)

Güngör Dilmen’in Oyunlarında ‘Mitolojik, Tarihsel ve Fantastik Olan’ın Kullanımı (Arş. Gör. Fatma Keçeli)

Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler (Doç. Dr. Ziya Avşar)