Aşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960-1980 (Yrd. Doç. Dr. Salahattin Beki)

İdeal Bir Toplum Yaratmak: Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde Toplumsal Eleştiri (Öğr. Gör. Yahya Kemal Beyitoğlu)

Karacaoğlan: Anlatıcılar ve Biyografiler (Prof. Dr. Öcal Oğuz)

Enver Gökçe’nin Şiiri (Hayrettin Filiz)