Pazar, Eylül 26, 2021

Bedri Karayağmurlar (Hayatı)

1951 Yılında Niğde’de doğdu.
1974 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden’ de mezun oldu.
1987 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde lisans tamamladı.
1990 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda “ Yaratıcılık ve Eğitim” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.
1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalı’nda “ Sanatsal Yaratıcılıkta Soyutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını bitirdi.
Değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalıştıktan sonra;
1995 D.E.Ü. Resim –İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başladı.
2002 ‘de Doçent,
2008’de Profesör oldu.
Bugüne dek 30 kişisel açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı.
Beş ödül aldı.

Sanatçı  2005  ve  2007 İzmir Bienallerinin Küratörlüğünü   ve 2.  Egeart  Sanat Fuarı’nın Sanat Yönetmenliğini  yaptı.

Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği  üyesidir.

Resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. Bunları bir çok edebiyat dergisinde yayınladı. Sanat kuramları ve eleştiri alanındaki yazılarını da sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir.

İzmir D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir.

YAYINLAR
Makale Yayınları

1. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Görünenin Altı ve Üstü”, Soyut Sergi Katalogu, Sayı:1, 2007,
Yorum,Hakemsiz Dergi
2. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Hayatın Tanığı Olara Orhan Umut ve Resimleri”, Artist, Sayı:67, Sayfa: 41-
42, 2006, Yorum,Hakemsiz Dergi
3. Bedri KARAYAGMURLAR,”Otto Dix’in Baskıları”, Ünlem Sanat Dergisi, C.1 Sayı:15, Sayfa:36-39, 2006,
Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
4. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Plastik Sanatlarda Lisans Üstü Eğitim Programlarında Uygulamalı Alan
Araştırmaları”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:17, s.163-165,2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal
Hakemli

5. Beri KARAYAĞMURLAR,”Sanat ve Teknik”, Deniz Suyu Kasesi, sayı: 9, 2005, Araştırma
Makale,Hakemsiz Dergi
6. Bedri KARAYAĞMURLAR,”ESTETİK HERMENEUTİK (YORUMBİLGİSİ) DE Yaratıcı Etkinlik Olarak
Oyun Ve İletişim”, Ünlem Sanat Dergisi, C.1 Sayı:11, Sayfa:56-59, 2005, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
7. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Albert Camus’de Saçma ve Yussuf Atıgan’ın “Aynayurt Oteli””, Ünlem Sanat
Dergisi, C.1 Sayı:8, Sayfa :44-47, 2004, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
8. Arş. Gör. Bekir İNCE, Yrd. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Klasik Yunan Felsefesinde Sanat – Sanatçı
ve Yaratıcılık”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16 / Sayfa: 77-81 / Yayım Yılı: 2004, 2004, Araştırma
Makale,Ulusal Hakemli
9. Bedri KARAYAĞMURLAR,”GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE SANAT
SANATTA DEĞER VE DEĞERLENDİRME”, Ünlem Sanat Dergisi, C.1 Sayı: 5, Sayfa 23-26, 2004,
Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
10. Bedri KARAYĞMURLAR,”DENİZDEN KARAYA TUNCAY TOPÇU?NUN RESİMLERİ”, Sanat Çevresi, ,
2004, Yorum,Hakemsiz Dergi
11. Bedi KARAYAĞMURLAR,”Doğa Yorumcusu”, Sanat Çevresi, Sayı:305, 2004, Yorum,Hakemsiz Dergi

12. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Resmimizde Avni Abraş”, Ünlem Sanat Edebiyat Dergisi, c.1 s.1 Sayfa:66-
69, 2003, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
13. Bedri KARAYAĞMURLAR,”İnsan ve Anlamı Açısından Oktay Değirmenci?nin Resimleri?”, Artist, C.1. S.
s., 2003, Yorum,Hakemsiz Dergi
14. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Tuncay Topçu Kare Sanat Galerisinde”, Sanat Çevresi, 292, 2003,
Yorum,Hakemsiz Dergi
15. Bedri KARAYAĞMURLAR,”İçten Dışa Yıldız Ersağdıç”, Artist, C.1. s. 6 s., 2003, Yorum,Hakemsiz
Dergi
16. Bedri KARAYAĞMURLAR, C.Arzu TAN( AYTEKİN),”Sanat Yoluyla Eğitim Kuramının Eğitim Üzerindeki
Etkileri”, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi., Güzel Sanatlar Eğitim Özel Sayısı:
8. syf. 65-80., 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
17. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Günümüz Türkiye’sinde Sanat Eğitimi ve Eğitimde Yeniden
Yapılanma”, Anadolu Sanat (Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), s.13/69-74/Güz 2002, 2002,
Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
18. Yrd. Doç. Bedri Karayağmurlar,”Nurullah Berk ve Kübizm”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13 /
2001, 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
19. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Resimde Anlam Sorunu”, Agora Kültür Sanat Dergisi, Sayı:17, s.14-17,
2001, 2001, Yorum,Ulusal Hakemli
20. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Kendi Gerçeğine Yakın Duran Ressam Neşe Erdok”, Sanat Dünyamız,
Sayı:71 , Yıl:1999, s. 231-234, 2000, Yorum,Ulusal Hakemli
21. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Kendi Gerçeğine Yakın Duran Ressam : Neşe Erdok”, Sanat Dünyamız,
Sayı:71, Sayfa: 231-234, 1999, Yorum,Hakemsiz Dergi
22. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Görmece Göstermece”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:480, Sayfa:10-11, 1999,
Yorum,Hakemsiz Dergi

Makale Yayınları

23. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sırdaş Görüntüler”, Cumhuriyet Kitap, sAYI: 343 sayfa: 3, 1997,
Yorum,Hakemsiz Dergi
24. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Yaratıcılık Yetenek ve Kalıtım”, İletişim, C.1 Sayı:3 Sayfa:2, 1995, Araştırma
Makale,Hakemsiz Dergi
25. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Bir Öneri: İz Grubu”, Sanat Çevresi, Sayı:174, 1993, Yorum,Hakemsiz Dergi

26. Bedri KARAYAĞMURLAR,”İzmir’den Bir Ses İz Grubu”, Sanat Çevresi, Sayı:159, 1992,
Yorum,Hakemsiz Dergi
27. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Yaratma Olayı, Kavram Olarak Yaratıcılık”, Mavi Derinlik Ortak Kitap, C.1,
S.15. s.32-36, 1991, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
28. Bedri KARAYAĞMURLAR,”YENİ SERGİ DÖNEMİ VE iZMİR’DEN BİR SANATÇI: iLKNUR kOCABIYIK”,
Sanat Çevresi, Sayı:156, 1991, Yorum,Hakemsiz Dergi
29. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sanat Üzerine Küçük Bir İnceleme”, Mavi Derinlik Ortak Kitap, c.1, s.4,
Sayfa: 7-15, 1989, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

1. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Güncel Sanat”, 1.Ulusal Resim Sempozyumu, Sivas, 21/05/2007,

2. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sanatta Kavram, Sanatın Kavramsallaşması ve Bir Bienal Girişimi”,
Hacettepe Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8. Ulusal Sanat Sempozymu, Ankara, 18/10/2006, Hakemli
organizasyon
3. Doç. Dr. Bedri Karayağmurlar, Araş. Gör. Canan Birsoy Altınkaş,”Sanat Objesi Olarak Kadın”, Kıbrıs
Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi- II. Kadın Araştırmaları Konferansı, K.K.T.C., 26/04/2006, Uluslararası
Hakemli organizasyon
4. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sanatta Anlam”, İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Konferans, Bolu, 26/03/2006,
5. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Plastik Sanatlar Lisanüstü Eğitim Programlarında Uygulamalı Aalan
Araştırmaları”, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilime Katkı, Seferihisar, 01/10/2005, Hakemli organizasyon
6. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Yolculuk Olarak Mubadele”, I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu,
Kırıkkale, 09/12/2004,
7. Yrd.Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,””Bilgi Çağı ve Sanat “”, Hacettepe Üniversitesi IV Ulusal Sanat
Sempozyumu, Ankara, 08/05/2000, Hakemli organizasyon
8. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sanatta Yaratıcılık Estetik ve Sanat Eğitimi”, Felsefe Toplantıları,
İzmir, 06/11/1997,
9. Yrd. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sekiz Yıllık İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi”, Anadolu
Üniversitesi 4. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, 10/09/1997, Hakemli organizasyon
10. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Sanat ve Teknik”, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Panel, Narlıdere,
07/04/1997,
11. Doç. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Felsefe, Sanat ve Estetik”, Felsefe Toplantılar03/19

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

12. Bedri KARAYAĞMURLAR,”Yaratıcı Bireylerin Yetiştirilmesi Açısından Genel Eğitim İçinde Sanat
Eğitiminin Yeri”, İzmir 1.Eğitim Bilimleri Kongresi, Buca, 25/11/1991, Hakemli organizasyon.

Kitap ya da Kitap içi Bölüm Yazarlığı

1. “1. Bölüm: Sanat Eğitiminde temel Bilgi”, “Okulöncesi Resim Eğitimi”, 2007 ,Ders Kitabı ,Kitap içi bölüm
2. “2. Bölüm:Yaratıcılık”, “Okulöncesi Resim Eğitimi”, 2007 ,Ders Kitabı ,Kitap içi bölüm

3. “Birleştirilmiş Sanat Eğitimi”, “Okulöncesi Resim Eğitimi”, 2007 ,Ders Kitabı ,Kitap içi bölüm
4. “Sanat Eğtiminde Öğretim Alanları”, “Okulöncesi Resim Eğitimi”, 2007 ,Ders Kitabı ,Kitap içi bölüm

5. Hasan Rastgeldi Yaşamı ve Eserleri (his life and works)”, 2005 , ,Kitap yazarlığı
6. Fahri Sümer Yaşamı ve Eserleri / His Life and Works”, 2004 , ,Kitap yazarlığı

Katıldığı Projeler

1. Araştırma Projesi Koordinatörü : Yard.Doç.Turan ENGİNOĞLU, Münferit Proje, “DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ”, “OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SON SINIFA KADAR ÇOCUKLARI VE ÇALIŞMALARINI
TANIMLAYAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM, Proje Yürütücüsü, 1999
Katıldığı Kongre/Sempozyum/Kurs/Seminer/Panel/Fuar/Bienal/Bilimsel Toplantılar

1. I.ULUSAL RESİM SEMPOZYUMU 2007(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

2. SINAV KOMİSYONUNDA KOMİSYON ÜYESİ 2007(Diğer)

3. Hacettepe Üniversitesi 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, 2006(Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri
Sunma)
4. Okul Öncesi Öğretmenleri Hizmet içi Eğitim, Aksaray, 2006(Eğitimci Olarak Düzenleyici)

5. 2005-Tüyap Plastik Sanatlar Fuarı, Küçükçekmece, 2005(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

6. 1. Buca eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, İzmir, 2005(Küratörlük)

7. 2005-Çağsav Ankart Plastik Sanatlar Fuarı, Çankaya, 2004(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

8. Ankart, Çankaya, 2004(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

9. Hacettepe Üniversitesi 4. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, 2000(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü
v.b.))
Bilimsel Yayınlarda Hakemlik/Editörlük

1. Buca Eğitim Fakültesi

2. DEÜ, Buca Eğitim Fakültesi Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması

3. DEÜ, Buca Eğitim Fakültesi “Eğitim ve Öğretmen” Konulu Video Art, Enstelasyon, Performans

2,600BeğenenlerBeğen
popüler kategoriler
son yorumlar
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz