Edebi Eserlerden Tarih Bölgesi Olarak Yararlanma: Divanlardaki Tarih Manzumeleri (Yrd. Doç. Dr. Kenan Erdoğan)

Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Tülin Malkoç-Funda Ceylan)

Tiyatroda Yeni Eğilimler: Doğaçlama Tiyatro (Yrd. Doç. Dr. Kadir Çevik)

Türkü İcrasında Yeni Bir Bağlam: Video Klipler (Hilal Aydın)