Türkiye’de Müzik Kültürünün Gelişimi ve Güncel Koşullarda İrdelenmesi (Doç. Dr. Uğur Alpagut)

Şeyh Galib’in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği (Dr. Abdulkadir Gürer)

Ses, Duyma, Dinleme (Semih Fırıncıoğlu)

Sylvia Plath’ı Anlamak (Naze Nejla Yerlikaya)