2. Meşrutiyet Devri Romanlarında Tematik Eğilimler (Hikmet Altunçizme)

Rölyef Heykel (Doç. Dr. Arzu Çakır Atıl)

Dostoyevski ve Karamazovluk Üzerine (Maksim Gorki)

Arap Dünyasında Türk Dizisi: Sosyal Etkileri, Dini Tepki ve Arap Dünyasındaki Dramatik Boşluk (Mohamed Zayed)