Leyla ve Mecnun’da Evlilik ve Aile Teması (Yrd. Doç. Dr. Zülfi Güler)

Shakespeare’de Cinsel Mizah (Ünal Aytür)

Animasyon Sinemasına Ekoeleştirel Yaklaşım: Wall-E Filminin İncelenmesi (Yrd. Doç. Dr. Arif Can Güngör)

Harold Pinter’in İnce Sızı Oyunu Üzerine Yapısalcı Bir Okuma (Arş. Gör. Elif Tüfekçi)