Pazar, Kasım 27, 2022

Anka Vakfı Açık Hava Heykel Yarışması (Son Katılım Tarihi: 15 Temmuz 2022)

Anka Vakfı Açık Hava Heykel Yarışması’nın amacı Anadolu’da, özellikle kültür sanat alanında çoğunlukla kurak kalmış bozkır kuşağında sanatı ve sanatın gündelik yaşamın içindeki varoluşunu desteklemek; doğa ve tarımın insanla ve sanatla, bireyle ve yaratıcılıkla bağlantısını vurgulamak; genç sanatçıları doğa, tarım, sürdürülebilirlik alanında düşünmeye teşvik etmek ve sanat alanında yetenekli ve yaratıcı kişileri özendirerek desteklemektir. Yarışma aynı zamanda Anka Vakfı’nın temel ilkelerinden olan, kültür ve sanatın, kırsal kalkınma ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu inancını vurgulama amacı gütmektedir.

 Tema

Doğa, tarım, insan & sanat

Boyut ve Malzeme

Yarışmaya katılacak eserlerde boyut ve malzeme kısıtlaması olmamakla birlikte eserlerin açık alanda, doğada, kırsal alanlarda sergilenebilir dayanıklı malzeme ile üretilmiş olmaları beklenmektedir.

Heykel Yarışması Başvuru Koşulları

 • 2022 yılı ANKA VAKFI 4. AÇIK HAVA HEYKEL YARIŞMASI katılımı ücretsizdir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, 18 – 35 yaş (dahil) arasında, plastik sanatlar eğitimi almış sanatçılar, sanat eğitimine devam eden öğrenciler ve bu alanda çalışmaları bulunan herkes katılabilir.
 • Malzeme ve ebat kısıtlaması yoktur ancak heykeller açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta olmalıdır.
 • Heykellerin teması yukarıda belirtildiği gibi “doğa, tarım, insan ve sanat”tır. Tema ile bağlantılı olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Tüm başvurular http://gsb.erciyes.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilecektir. Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, tasarlanan yapıtın tam boy maketi veya herhangi bir ölçekte maketi (formda ölçek belirtilmeli) veya sanatçı için daha pratik ise yapıtın kendisi hazırlanarak her açıdan görünmesine olanak sağlayacak 4 ila 6 fotoğraf (300dpi-jpg ya da png dosya formatında) http://gsb.erciyes.edu.tr adresinde bulunan Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu’nun yer aldığı alandan en son 15 Temmuz 2022 tarihine kadar yüklenip başvuru yapılacaktır.  Katılım formuna eserin maket boyutu değil, gerçek boyutu yazılmalıdır. Fotoğraflar ve katılımcı tarafından sağlanacak bilgiler üzerinden ilk değerlendirme gerçekleştirilecek ve ikinci aşama olan final aşamasına toplamda on beş (15) sanat eseri kalacaktır. Finale kalan katılımcılar http://gsb.erciyes.edu.tr adresinden 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir. Yarışmacılar finale kalıp kalmadıklarını kendileri buradan takip ederek ona göre hazırlanacaklardır.
 • Final aşamasına kalan on beş (15) eserin sanatçılar tarafından üretimi gerçekleştikten sonra eserler, zedelenmeyecek şekilde kutulanarak kargo şirketiyle, ambar ile veya şahsen Anka Vakfı, Fatih Mah. Hayrettin Eser Cad. No 109 Bünyan/KAYSERİ adresine 10 Eylül 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.
 • Esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvurudaki görsellerde üretim aşamasında herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı tam uyumlu olmalıdır.
 • Finale kalan on beş (15) eserin Anka Vakfı’na ulaşması ile ilgili ulaşım veya kargo masrafları, öncesinde şahsen görüşülerek ve karşılıklı anlaşarak Anka Vakfı tarafından karşılanacak, sergileme süresi sonrasında sahiplerince geri alınacak eserlerin ulaşım veya kargo masrafları ise başvuru sahipleri tarafından karşılanacaktır.
 • Finale kalan eserlerin Anka Vakfı’na ulaşmasındaki tahribattan, kargo kaynaklı gecikme ve kayıplardan Anka Vakfı sorumlu tutulamaz.
 • Finale kalan eserlerin Anka açık hava sergi alanında sergilenmeleri için gerekli olabilecek kaideler, Anka Vakfı’nın imkanları ölçüsünde, sanatçının talebi üzerine ve karşılıklı anlaşarak vakıf tarafından temin edilebilir. Vakıf tarafından kaide temin edilmesini talep eden sanatçıların eser teslim için son tarihten en az 15 gün önce vakıf yetkilisine telefonla şahsen bilgi vermesi gerekir.
 • Her sanatçı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada (ulusal ya da uluslararası) ödül almamış ya da sergilenmemiş yalnızca bir (1 adet) eseriyle katılabilir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katılmakla eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul’un herhangi bir eseri herhangi bir ödüle layık görmesi üzerine; söz konusu eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda ödül iptal edilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirilmesi Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve Anka Vakfı tarafından seçilip aşağıda ilan edilen değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Değerlendirme kurulu, ödüllerin tamamını ya da bir kısmını verip vermeme konusunda yetkilidir.
 • Katılımcıların şartname maddelerini dikkatle okuyup uygulaması önerilir; şartnamenin herhangi bir maddesine uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye hiçbir şekilde alınmayacaktır.
 • Katılım şartlarına uymadığı bilahare belirlenen sanatçıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir tasarım konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz.
 • Yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni 17 Eylül 2022 tarihinde Anka Vakfı Fatih Mah. Hayrettin Eser Cad. No 109 Bünyan/KAYSERİ adresinde gerçekleştirilecektir. Ödüle layık bulunan sanatçılar, ödüllerini ödül töreninde almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Yarışma sonuçları aynı zamanda 17 Eylül 2022 tarihinde http://gsb.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca ödül alan beş sanatçıya mail ve telefon ile haber verilecektir.
 • Yarışmanın amacı Bünyan’da kültürel – sanatsal alanda hareket sağlamak olduğundan, tüm yarışmacıların ödül törenine şahsen katılmaları ve sosyal bir ortamda Bünyanlı gençlerle, çocuklarla ve vakıf paydaşlarıyla birebir temas kurmaları Anka Vakfı tarafından teşvik edilmektedir. En az 5 gün önceden vakıf yetkilisine şahsen bilgi vermek kaydıyla, ödül töreni sırasında Bünyan’da konaklama ve yemekler vakıf tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilerek katılımcı bilgilendirilecekti

Yayın ve Telif Hakkı

 • Eser sahibi, yarışmada ödül alan eserin mülkiyeti ile fikri, manevi ve mali hakları da dahil olmak üzere tüm haklarının ve tasarruf yetkisinin Anka Vakfi’na ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Anka Vakfı, yarışmaya katılan tüm eserleri ve eserlerin çeşitli açılardan çekilmiş görsellerini her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkını şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül ve mansiyon alan eserler hariç finale kalan diğer eserler, sanatçısı ister ise, ödül törenini takiben 15 gün içerisinde iade edilecektir. İadesi talep edilen eserlerin nakliye sırasında uğrayabileceği hasardan Anka Vakfı sorumlu olmayacaktır. Finale kalıp ödül alamayan eserlerin gönderimi yarışma değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 15 gün içinde talep edilmeyen veya alınmayan eserlerden ve taşıma, sergi ve muhafaza esnasında oluşabilecek hasarlardan Anka Vakfı sorumlu olmayacaktır.
 • Anka Vakfı gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir. Katılımcı, şartnamede belirtilmeyen ya da tereddüte düşülen konularda Anka Vakfı’nın vereceği kararın kendisi için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan tüm adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 Yürütme Kurulu

 • Candan TURHAN (Anka Vakfı Başkanı)
 • Nihâl ŞENGÜN (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı

Değerlendirme Kurulu

 • Candan TURHAN (Anka Vakfı Başkanı)
 • Deniz ASLAN (Mimar)
 • Fazıl AKDAĞ (Mimar)
 • Maged Zaky HASSAN (Seramik Sanatçısı)
 • Mahmut KARATOPRAK (Ressam)
 • Ozan ÜNAL (Heykeltıraş)
 • Sedat ÇAMLIKLI (Heykeltıraş)
 • Sevim ASLAN ( Mimar)

Yarışma İletişim

Ön eleme başvuruları için adres:

Web: http://gsb.erciyes.edu.tr

Teknik Sorumlu:

Öğr. Gör. Yüksel YILMAZ

Telefon: 0 (352) 207 66 66 (12131)

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, ERÜ Yerleşkesi, Talas, Kayseri

Finale kalan eserler için adres:

Anka Vakfı, Fatih Mahallesi Tuzhisar Asfaltı 2. km Bünyan, Kayseri

Telefon:0 (352) 712 34 50

Vakıf Yetkilisi: Süleyman ERDAŞ  (543) 601 39 98

E-posta: suleyman@anka.org

Bilgi için:

ERÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Telefon: 0 (352) 207 66 66 (34173-12128)

Web: http://gsb.erciyes.edu.tr

E-posta: gsbbaskan@erciyes.edu.tr / nsengun@erciyes.edu.tr

Anka Vakfı Açık Hava Heykel Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 TEMMUZ 2022

Ön Eleme Sonuçları İlanı: 1 AĞUSTOS 2022

Eser Teslimi İçin Son Tarih: 10 EYLÜL 2022

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması ve Ödül Töreni: 17 EYLÜL 2022

Anka Vakfı Açık Hava Heykel Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gsb.erciyes.edu.tr/index.php/2022/05/15/anka-vakfi-4-acik-hava-heykel-yarismasi/

2,600BeğenenlerBeğen
popüler kategoriler
son yorumlar
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz