Sinemada Görüntü ve Gerçek İlişkisi (Arş. Gör. Ahmet Hakan Çiğdem)

Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri (Prof. Dr. Mine Mengi)

Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Döneminde Kütüphaneler, Kitap Koleksiyonları ve Telif Edilen Eserlere Kısa Bir Bakış (Yrd. Doç. Dr. Şeyda Algaç)

Mehmet Akif’in Sanata, Sanatın Mehmet Akif’e Bakışı (Dr. Rüstem Mürseloğlu)