Çarşamba, Ağustos 4, 2021

Ali Artun (Hayatı)

Görevler / Üyelikler

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Tarihi Bölümü, Doktora Programı, Öğretim Görevlisi, 2010-

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yüksek Lisans Programı, Öğretim Görevlisi, 2008-2010

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Lisans Programı,
Öğretim görevlisi, 2005-2008

İletişim Yayınları SanatHayat Dizisi, İstanbul
editör, 2002 yılından bu yana

Galeri Nev, kurucu ve yönetici,
1984 yılından bu yana

Kaleidoscope, Interdisciplinary Journeys in Culture
(Çağdaş sanat ve kültür üzerine, AB ve ODTÜ işbirliği ile düzenlenen konferans dizisi),
kurucu ve yönetici, Ankara
1998-1999

T.C. Merkez Bankası sanat danışmanı, Ankara
1990-1994

Dost Röprodüksiyon Sergileri Merkezi, kurucu ve yönetici,
Ankara, 1986-1990

Çağdaş Sahne Kültür Merkezi, yönetici, Ankara
1980-1981

TMMOB Mimarlar Odası, Ankara
genel sekreter, 1978-1980;
araştırma sekreteri 1975-1978
üye, 1973 yılından bu yana

Mimarlar Derneği
üye, 1973 yılından bu yana

SANART Görsel Sanatları Destekleme Derneği
Kurucu, ilk dönemlerinde yönetici
1991 yılından bu yana

AICA (Association Internationale des Critiques d’Art)
üye, 1993-2005

TÜSGAD (Tüm Sanat Galerileri Derneği), Ankara
Kurucu, ilk dönemlerinde yönetici
1995-2005

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
üye, 1997 yılından bu yana


Düzenlenen Sergiler

Galeri Nev Sergileri, Ankara, (1984’ten bu yana)

Britanya, Norwich Güzel Sanatlar Merkezi
Mübin Orhon Koleksiyonu, Yapı Kredi Galerisi,
İstanbul, 1996

1950-2000 TCMB Çağdaş Türk Sanatı Koleksiyonu,
Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1994

I am Another (Ben Bir Başkası) – On Bir Çağdaş Türk Sanatçısı,
Charlottenborg Sergi Merkezi, Kopenhag, 1993

COBRA, Resim ve Heykel Müzesi, Ankara, 1992

500 Yıllık Bilmece – 15. Yüzyıldan 20.Yüzyıla Sanat ve Müzik
(dia gösterileriyle eşleştirilmiş müzik dinletileri),
Çağdaş Sahne Kültür Merkezi, Ankara, 1980-1981

Yayınlar

Kitap ve Makaleler:

“Eleştiriden İstifa”, e-Skop, 2 Ocak 2013

“Erotik Katedral: Kurt Schwitters’ın Mimarlığa Oyunu”, 2 Kasım 2012.

“Kültür Tutulması”, e-Skop dergi, no: 3, sunuş metni, 1 Ekim 2012.

“Çağdaş Sanat ve Kültüralizm”, e-Skop dergi, no: 3, 1 Ekim 2012.

“CoBRa”, e-Skop, 4 Temmuz 2012.

“SALT’ta Bir Gün”, e-Skop, 24 Mayıs 2012.

“Akyavaş Estetiğinde Erotizmin Kaynakları”, e-Skop, 2 Nisan 2012.

“Mimarın Şöhret Düşkünlüğü – Emre Arolat ve Guy Debord”, e-Skop, 24 Mart 2012.

“Mimarlığı Parçalamak”, e-Skop dergi, no:2, sunuş metni, 12 Mart 2012.

“Valerio Adami: Son Avangard”, e-Skop, 23 Şubat 2012.

“İkea’ya Sanatla Sabotaj”, e-Skop, 22 Ocak 2012.

“PASAJist’te Yokluğun Varlığı”, e-Skop, 11 Aralık 2011.

“Mehmet Koyunoğlu’nun Sirk Evreni”, e-Skop, 18 Ekim 2011.

“İstanbul Sanat İşletmeleri”, e-Skop dergi no.1, 2011.

“Halil Edhem’in Modern İstanbul Müzesi”, Osman Hamdi Bey’in Ölümünün Yüzüncü Yılı Sempozyumu, MSGSÜ, 2010.

“Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi – Estetik Modernizmin Tasfiyesi”, İletişim Yayınları, sanathayat dizisi, İstanbul, 2011.

“Manifesto, Avangard Sanat ve Eleştirel Düşünce”, “Sanat Manifestoları – Avangard Sanat ve Direniş”, sunuş metni, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

“Ütopya Olarak Müze ve Mimarlık”, Mimarist, Aralık 2009.

“Kağıdın Büyüsü”, La Galerie Idealé içinde
(Ankara: Galeri Nev Arşiv, 2009)

“Geometrik Modernlik: Bauhaus Enternasyonali ve Türkiye’de Sanat”,
Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus,
A. Artun ve Esra Aliçavuşoğlu (ed.) içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.

“Sanat ve 1968 Baharı / Bir Kronoloji”, Sanat Dünyamız, 110, Bahar 2009.

“İmkansız Müze”, Doxa, 6, Temmuz 2008.

“Ali Artun- Yılmaz Aysan Söyleşisi”, Yılmaz Aysan, ’68 Afişleri içinde (İstanbul: Metis, 2008)

“Önsöz”, Nan Freeman, Mehmet Güleryüz içinde, (Ankara:Galeri Nev, 2008)

“Galeri Tarihi ve Sami Tarıca”, S. Tarıca, Sanat Dünyasına Nasıl Girdim? ve
Yves Klein ile Bir Söyleşi içinde, Galeri Nev, Ankara 2007.

“İki Yüz Sergi”, “Neydi Nev Sergilerinin Kaynağı?”, Galeri Nev’in 200 adlı sergisi için çıkardığı derginin içinde, Mayıs 2007.

“Floransa Prenslerinden Dubai Şeyhlerine Mimarlık, Koleksiyon, Sanat, Saltanat”,
Sanat Dünyamız, 105, Kış 2007.

“Müzecilikte Kamusallığın Kaynakları ve Özel Müzeler”, Z. Önen (ed.),
Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik, içinde, Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, Ankara, 2007.

“Hakkı Anlı ve Bir Yerel Modernizm Zamanı”, Sanat Dünyamız, 102, Bahar 2007.
“The Museum That Cannot Be”, J. Dakhlia (ed.)

Créations artistiques contemporaines en pays d’Islam, Des arts en tensions, Éditions Kimé, Paris, 2006.

Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

Modernliğin Sınırında Sanat, Eleştiri, Özerklik, Siyaset, Marmara Üniversitesi GSF, İstanbul, 2006.

“Türkiye’de Sanat Ortamı Üzerine Bir Tartışma”, Sanat Dünyamız, 98, Bahar 2006.

“Makine-İnsan Hayali”, Kısa Bir Yaşam, Uzun Bir Düş-Mehmet Koyunoğlu Retrospektif Sergisi içinde,
Mine Haydaroğlu (ed.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.

“Baudelaire’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm”, C. Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı içinde
İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

“Kuramda Avangardlar ve Bürger’in Avangard Kuramı”, P. Bürger, Avangard Kuramı içinde”,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

“Tiraje Dikmen’le, Doğu-Batı, Resim-Desen, Uzaklıklar-Yakınlıklar Üstüne Bir İlkbahar Konuşması”, Aries, 5, 2003.

“Bir Ömrün Resmi”, Erol Akyavaş içinde, Beral Madra-Haldun Dostoğlu (ed.),
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001.

“Mühendis: 1975-2000”, Toplum ve Bilim, Yaz-2000.

“Bir Kültürel Politika Mekanı Olarak Sanat-Hayat Dizisi”, 1999 Mart-Bellapais

“1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat”, Müzekitap içinde, ed: A.Artun, H.Dostoğlu, Galeri Nev,
İstanbul, 1999.

“Çağdaş Sanat Tarihleri ve Türkiye’de Sanatın Çağdaşlaşması”, Toplum ve Bilim, Kış-1998.

Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü, TMMOB, Ankara, 1996.

“Bir Başlangıç”, 1950-2000 içinde, TCMB, Ankara, 1994.

“I am Another”, I am Another içinde, Kopenhag,1993.

“Makinenin Mimarlığı/Mimarlığın Makinesi”, (Tevfik Balcıoğlu ile birlikte), Mimarlık, 82/10, 1982.

“Kapitalist Toplumda İşbölümünün Gelişimi ve Mimarlar” (Sait Kozacıoğlu ile birlikte), Mimarlık, 76/3, 1976.

“Mimarın Çalışma Koşullarında Değişim” (Sait Kozacıoğlu ile birlikte), Mimarlık, 76/1, 1976.

Editörlük:

Sanat Manifestoları – Avangard Sanat ve Direniş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
(Kitap ve kataloglar arasından seçilmiş örnekler)

Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus,
(ed., Esra Aliçavuşoğlu ile birlikte), İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.

Sanat/Siyaset, Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

Müze ve Eleştirel Düşünce, (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

Sanatçı Müzeleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Resme Bakan Yazılar, sunuş: A.Artun, Galeri Nev, Ankara, 2004.

G.Simmel, Modern Kültürde Çatışma, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

C. Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı içinde
İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

Kaleidoscope Lecture Series, Ankara, 2000.

Müzekitap:1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat,
(H.Dostoğlu ile birlikte), sunuş: A.Artun, Galeri Nev, İstanbul, 1999.

Antonio Saura, sunuş: A.Artun, Galeri Nev, 1996.

Mübin Orhon, sunuş: A.Artun, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.

Yüksel Arslan. Defterler 1965-94, sunuş: A.Artun, Dost Yayınları, 1996.

Abidin Dino-İşkence Desenleri, sunuş: A.Artun, Galeri Nev, Ankara, 1994.

Cobra Post Cobra, sunuş: A.Artun, metin: W.Van den Bussche, Sanart, 1992.

Arif Dino-Yüz, serigrafi- 100 kopya sınırlı baskı, metin Abidin Dino, Galeri Nev, Ankara, 1985.
(Norgunk Yayıncılık, İstanbul, 2003.)

Tiraje-Zamanların Hafızası, serigrafi-100 kopya sınırlı baskı, Galeri Nev, Ankara, 1985.
(Norgunk Yayıncılık, İstanbul, 2003.)

Özgün Baskı Dizileri (seçilmiş):

Adnan Çoker, Kubbeler, metin: Doğan Kuban, sekiz özgün serigraf, S.S.Tekcan Atölyesi, İstanbul, 1993.

Ergin İnan-Mesnevi, metin: Anne Maria Schimmel, yedi özgün litografi, Imschoot Atölyesi, Gent, 1989.

Erol Akyavaş-Miraçname, metin: Muhammed Arkoun, sekiz özgün litografi, Michel Cassé Atölyesi, Paris, 1987.


Konuşmalar/Bildiriler:

“Modernliğin Parçalanması ve Çağdaş Sanat”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2 Aralık 2014

“Bataille’da Aşk-Ölüm Birliği ve Sanat”, MSGSÜ Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, 20 Kasım 2014

“Kurt Schwitters’ın Mimarlığa Oyunu”, ODTÜ Mimarlık Amfisi, 19 Ekim 2012.

“Çağdaş Sanat ve Kültüralizm”, Gümüşlük Akademisi, 29 Haziran 2012.

“Aşk ve Siyaset”, MSGSÜ Sosyoloji Bölümü, 24 Nisan 2012, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Doktora Bölümü, 25 Nisan 2012.

“Çağdaş Sanat ve Otorite”, Marmara Üniversitesi, Mart 2012.

“Bir Koleksiyon, Bir Tarih Tezi”, Pera Müzesi, Aralık 2011.

“Çağdaş Sanat, Çağdaş Otorite”, Tütün Deposu, Açık Masa, Aralık, 2011.

“İlk Mimarlık Müzesi: Geçmişi ve Bugünü”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ortaklığıyla hazırlanan “Geniş Açı”konferansı, Nisan 2011.

“Finansın gücünün yükselmesiyle, hayatın finansallaşması sanatı da finansallaştırıyor ve giderek spekülatif faaliyetlerin nesnesi haline dönüşüyor.” Bu söyleşi Ceyda Bakbaşa ile yapılmıştır ve Deniz Ünsal tarafından derlenen İstanbul Kültür ve Sanat Sektörü’nün (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mart 2011) içinde yayınlanmıştır.

“Tasarım ve Sanat Çatışmasının Çözülmesi”, İKSV tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen “Neden Tasarım Neden Bienal?” başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan bildiri, Aralık, 2010.

“Modernliğin Dönüşümü”, Ankara Mimarlar Derneği, Aralık 2010.

“Halil Edhem’in Modern İstanbul Müzesi”, Bu konuşma, 8 Kasım 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen Osman Hamdi Bey’in Ölümünün 100. Yıl Dönümü Sempozyumu’nda sunulmuştur.

“Modernizm, Erotizm, Picasso”, Pera Müzesi, Şubat 2010.

Sanat Yayıncılığı ve Sanat-Medya İlişkisi, “2010: Avrupa Kültür Başkenti İstanbul”, Düşünce Üretme ve Tartışma Toplantıları Dizisi, Mayıs 2010.

“Eleştirinin Sonu Popun Zaferi”, MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü, Mart 2010.

“Küreselleşen İstanbul\’un Sanatsal Ekonomisi”, II. İstanbul Sempozyumu, İTÜ Taşkışla Kampüsü, Aralık 2009

“Zamanın Sonunda Sanat Tarihi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2009.

Türk Sanatında Modernizm, “Modern ve Ötesi” Sergisi Paneli, Santralistanbul, Ocak 2008.

“Tasarım Dehşeti”, Sanat-Tasarım-Bilgi Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2008.

“Sanat, Modernlik ve Estetik Modernizm”, Us Atölyesi, 2008.

“Müze ve Modernlik”, Karşı Sanat Çalışmaları, 2008.

“Müzecilikte Kamusallığın Kaynakları ve Özel Müzeler”, “26. Müzeler Haftası Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik Sempozyumu I” kapsamında, Mayıs, 2008.

“1950-1990 Türk Modern Sanatı”, “Modern ve Ötesi” Panelleri II, Santralİstanbul, 2008.

“Louvre Müzesi, Guggenheim Müzeleri ve Modernliğin Dönüşümü”, Sabancı Müzesi İletişim Merkezi, Nisan, 2007.

“Floransa Prenslerinden Dubai Şeyhlerine – Mimarlık, Koleksiyon, Sanat, Saltanat”, bu konuşma 16 Ekim 2007’de Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonu’nda Levent Çalıkoğlu yönetiminde düzenlenen ve halka açık yapılan “Çağdaş Sanat Konuşmaları” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Aynı başlıkla Sanat Dünyamız (Kış 2007, s. 188-199) sayısında ve “Çağdaş Sanat Konuşmaları 4- Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik” (haz: Levent Çalıkoğlu, İstanbul: YKY, 2009) içinde yayınlanmıştır.

“Metropolün Günlük Yaşamda Ürettikleri-Kültür ve Sanat Mecraları”, Metropolİstanbul, 2007.

“Sanat Yönetilebilir mi? Taylorizm ve Avangard”, İTÜ Sanat Tarihi Konferansları V, 2006.

“Müzede Modernliğin Kurulması ve Bozulması”, 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2006.

“Sanatın Özerkliği, Sanatın Yönetimi ve Bienaller”, Marmara Üniversitesi GSF, Sanat Felsefesi Kulübü “Bienal Konferansları”, 2006.

“Modernliğin Sınırında: Sanat – Eleştiri, Sanat – Özerklik, Sanat – Siyaset” MSÜGSF’de yapılan bu konuşma dizisi aynı başlıkla yayınlanmıştır (İstanbul: MÜGSF, 2006).

“Mümkün Olmayan Müze-İstanbul Müzeleri ve Modernlik”, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi GSF, 2005.

“Sanat/Eleştiri, Sanat/Özerklik, Sanat/Siyaset”, Marmara Üniversitesi GSF, 2004.

“Baudelaire, Romantizm ve Avangard”, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat Yönetimi Programı, 2004, 2005, 2006, 2007.

“Bilbao Etkisi”, Yeditepe Üniversitesi, GSF, Sanat Yönetimi Bölümü, “Perspektif” Toplantısı, 2004.

“Sanat ve Hayat”, Mimarlar Derneği, Ankara, 2003.

“The Museum That Can Not Be”, Institut d’Etudes de l’Islam et de Sociétés du Monde Musulman, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2002

“Çağdaş Müze ve Müze-Kitap”, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, “Çağdaş Müze” Paneli, 2000.

“Mühendisler”, TMMOB Sanayi Kongresi, Ankara, 1999.

“Çağdaş Sanat Tarihleri ve Türkiye’de Sanatın Çağdaşlaşması”, Fransız Kültür Merkezi, Ankara, 1997.

“Cumhuriyet Sanatı”, 42. Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Vakıflar Bankası, Ankara, 1996.

Niçin “Modernizm ve Türkiye” Tartışması, ‘Modernizm-Türkiye’ Paneli, SANART, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 7 Mart 1992.

Sanatın Değişen Rolü, Kriz ve Biz, 3. Ulusal Sanat Sempozyumu: “Ülke Kalkınmasında Sanatın Rolü”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1991.

Mimarların Kent Planlamasındaki Etkileri ve Bugünki Konumları, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, “Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi”, 1981.

Teknolojinin Mimarlıkta Belirleyici Rolü Üzerine Bir Sorgulama (Tevfik Balcıoğlu ile birlikte), Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Mimarlık ve Teknoloji Toplu Çalışması”, Trabzon, 1981.

Continuing Education of Engineers as a Means For Transforming the Processes of Industrial Production, COPISEE (Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendis ve Mimarları Sürekli Konferansı), “Mühendisin Sürekli Eğitimi” Sempozyumu, Atina, 1980.

“Bir Koleksiyon, Bir Sanat Tarihi Tezi”, Pera Müzesi, 2011.

“1950-2000 Koleksiyonu\’ndan Suretin Sireti Sergisi\’ne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu”, Pera Müzesi, 2011.

“Estetik Modernizm ve Çağdaş Sanat”, Yeditepe Üniversitesi GSF, “Sanat Konuşmaları Dizisi”, 2014.

“Bir Çerçeve Oluşturmak: Müze Nasıl Hepimizin Olur?”, Görsel Sanatlar Derneği Platformu, “Müzemi İstiyorum: İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Geleceğini Düşünmek” Paneli, 2014.

“Giacometti’nin Gerçeklik Çıkmazı”, Pera Müzesi, 2015.

“Formların Siyaseti ve Tatlin Kulesi”, İzmir Mimarlık Merkezi, 2015.

“Mimarlığın Şimdiki Geleceği”, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2016.

“De Chirico’nun Perspektifi”, Pera Müzesi, 2016.

HABERLER
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz