Fotoğraf Editörlüğü Kurumu ve Gazeteler İçin Önemi (Yrd. Doç. Dr. Şebnem Soygüder)

Tarihsel Romandan Örnekler: Turgut Reis ve Egyptienne (Arş. Gör. Ece Yassıtepe Ayyıldız)

Devlet Operasında Madam Butterfly (Prof. Cevad Memduh Altar)

Epikürizm ve Baki’nin Bir Gazeli Üzerine (Prof. Dr. Ali Yıldırım)