Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer (Cevat Çapan)

Üzerinde Durulmaya Değer Bir Yöntemsizlik Önerisi Olarak: Kekeme Büyük Türk Şiiri (Enis Akın)

Karagöz ve Kukla’ya Ait Kısa Notlar (Ahmet Kutsi Tecer)

Aşçı Aile ve Kaynana (Aysel Güney)