Pazartesi, Ağustos 15, 2022

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması (Son Katılım Tarihi: 06 Ekim 2021)

Tema

Serbesttir

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Bakanlığımızca; bu yıl  İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100 Yılına ithafen gerçekleştirilecek “75.Devlet Resim ve Heykel Yarışması” kapsamında; görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıları desteklemek ve sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla; resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 kategoride düzenlenmesi planlanmıştır

Katılım Koşulları

75. Devlet Resim Heykel Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

· Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserlerin dayanaklı malzemeden üretilmesi önerilir.

· Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle katılabilir.

· Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Ayrıca katılımcı başvuru eserinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

· Başvuru eserlerinin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği 200 cm’yi geçmeyecek, kısa kenarı  ise 60 cm’den küçük olmayacaktır.

· Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen sergi mekânına teslim edilen eser ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir.

· Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

· 75. Devlet Resim Heykel Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (https://ktb.gov.tr, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr) aktif olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilenmeye değer bulunan katılımcılara lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra e-posta ile (https://ktb.gov.tr,https://guzelsanatlar.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr) adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru

Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından, başvuru sürecinde, başvuru eserlerine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, posta, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

· Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edilecektir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

· Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi (online) başvuru sisteminden 6 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.

· Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar ancak eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni başvuru yapabileceklerdir.

· Katılımcılar, önce çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görsellerini sisteme yükleyerek çevrimiçi (online) başvuru işlemini tamamlayacaklardır.

· Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi (online) başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısını alırlar ve muhafaza ederler. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Görseller

 • Sisteme yüklenecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.
 • Katılımcılar, çevrimiçi (online) ortamda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır
 • Başvuru eser görsellerinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme JPEGJPG veya PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Esere ilişkin her bir görsel en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır.
 • Başvuru eserine ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğrafından oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı olmalıdır ve eser üzerinde (özgün baskı hariç) katılımcının ismi, imzası vb. kesinle yer almamalıdır. Üç boyutlu eserleri (heykel, seramik vb.) tanıtan bir (1) dakikalık bir video Full Hd PAL 16:9 (1920×1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 veya AVI formatında hazırlanmalı ve videoda katılımcının ismi kesinlikle yer almamalıdır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserlerin yarışma kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla birlikte; resimler için ise (resimlerin üzerinde imza, isim vb. hiçbir ibare bulunmayacaktır.) paspartusuz olarak düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.
 • Seçici kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde;  sistemden silinecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

 • 75. Devlet Resim Heykel Yarışması’nın Seçici Kurul’u 8 (sekiz) akademisyen / sanatçı, 1 (bir)  Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın seçici kurul üyelerinin isimleri yarışmanın son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr), duyurulacaktır.
 • Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyeleri yerine yedek üyeler içerisinden başka üyeler belirleme hakkına sahiptir.
 • Seçici Kurul; ön değerlendirmeyi 2021 yılı Ekim/Kasım ayı içerisinde çevrimiçi ortamda yapacak;  nihai değerlendirmeyi ise pandemi koşullarının uygun olması halinde; toplama merkezine gönderilen eserler üzerinden yaparak başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecektir. Bakanlık Seçici Kurul değerlendirme toplantılarına ilişkin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

Eser Teslimi

 • Eser teslimi ile ilgili işlem basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr/ ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.
 • Kargo veya posta ile gönderilen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler; sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde daha sonra Kültür   ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim  edilecektir.
 • Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlayarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
 • Katılımcılar, yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerini sergi bittikten sonra eser iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi doldurup imzalayarak sergi mekanında bulunan görevliye teslim etmek zorundadırlar.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin teslimi sırasında katılımcılar; çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan başvuru formunun 3 (üç) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı başvuru formlarından biri başvuru eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye başvuru eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı katılımcı tarafından saklanır.

Sergi

 • eçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı ve sergilemeye değer bulunan eserler;  pandemi koşullarının uygun olması halinde belirlenecek tarihlerde açılacak 75. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecek olup, sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

Ödüller

 • 75. Devlet Resim Heykel Yarışması kapsamında düzenlenen “Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Özgünbaskı Yarışması” ve “Seramik Yarışması”nda dağıtılacak ödüller; 

           “Resim Yarışması”            Başarı Ödülü (3 adet)  20.000.-TL+ Başarı Belgesi

           “Heykel Yarışması”           Başarı Ödülü (3 adet)  20.000.-TL+ Başarı Belgesi

           “Özgünbaskı Yarışması”  Başarı Ödülü (3 adet)  20.000.-TL+ Başarı Belgesi

           “Seramik Yarışması”        Başarı Ödülü  (3 adet) 20.000.-TL+ Başarı Belgesi

             Her bir kategoride sergilenmeye değer görülecek en fazla onyedi (17) eser için ayrı ayrı  1.250.00.-TL ve Katılım Belgesi verilecektir.

 • Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr  ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ) duyurulacaktır.
 • Eseri başarı ödülü ve sergileme alan yarışmacıların eserlerinin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile başarı belgesi Bakanlıkça iptal edilecektir.
 • Başarı ödülü alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreninde almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Sergi Mekanı

Sergi mekânı ile ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra (iade işlemleri ise sergi bitiminde) Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

Telif Hakkı

 • Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül ve sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam  altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

Ürünlerin İadesi

 • Ödül veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri 75. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız resmi internet adreslerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.
 • Eserin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Katılımcı tarafından, teslim alınamayacağı takdirde ise sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılmış, eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi yer alacaktır.
 • İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserlerini teslim almayan katılımcılar, eserlerini geri alarak tarafımıza bildirene kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan yarışmalı sergilere katılım haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Diğer Hususlar

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
 • Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt içinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

İletişim Bilgileri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma  Meydanı Hipodrom Caddesi 6/63

06330 Hipodrom-ANKARA

İrtibat Kişileri:

Arzu SENEM ÇİFTÇİ    : 0312 470 58 69  (arzu.ciftci@ktb.gov.tr)

Filiz ÇİMEN TÜLEK      : 0312 470 58 46  (filiz.tulek@ktb.gov.tr)

Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

2,600BeğenenlerBeğen
popüler kategoriler
son yorumlar
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz