Türk Tiyatrosunda Brecht Etkisi (Prof. Dr. Abide Doğan)

Selçuklu’nun Zamana Meydan Okuyan Mirası: Kündekari (Semra Çelik)

Evliya Çelebi’nin Nif-Bergama-İzmir Güzergahı (Doç. Dr. İbrahim Şahin)

Siber Seyirci (Julia Wilson)