Karagözden Tiyatroya (Halit Fahri Ozansoy)

Beckettyen Karakter Yaratımı (Adnan Çevik)

Eski Türkler’de Kültür ve Sanat (Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli)

Tragedya ve ‘Geç Kalma’ Ontolojik ve Epistemolojik Bir Yaklaşım (Dr. Beliz Güçyılmaz)