İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed (Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver)

Türkmen Edebiyatından Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatına Doğru (Dr. Salim Çonoğlu)

Aşık Veysel’in Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar (Arş. Gör. Aslıhan Dinçer)

Tanzimat Dönemi Oyun Yazarlığında Batılılaşma Olgusu (Doç. Dr. Yavuz Pekman)

Tiyatroya Bağımsız Kurumlar Aracılığı İle Yardıma Bir Örnek: Arts Council (Yrd. Doç. Dr. Tahsin Konur)

Tiyatro 24 Mayıs 2018
96
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.