1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası (Yrd. Doç. Dr. Emel Koşar)

Oyun Yazarının Eğitimi (Adalet Ağaoğlu)

2. Meşrutiyet Devrinde Süreli Yayınlar (Hikmet Altunçizme)

Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü (Yrd. Doç. Dr. Bayram Baş)