Mutluluğun Resmi (Dianne Dengel)

Her İmge Bir Tufan Yaratmalıdır (Louis Aragon)

Gölge Oyununun Doğuşu (İhsan Hınçer)

‘Modern Zamanlar’ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma İlişkileri Yorumlaması (Yrd. Doç. Dr. Kamil Orhan)