Yeniler
Beyaz Perdede Kadın Anlatısı: Mavi Dalga Filminin Feminist İncelemesi (Prof. Dr. İrem İnceoğlu)

Beyaz Perdede Kadın Anlatısı: Mavi Dalga Filminin Feminist İncelemesi (Prof. Dr. İrem İnceoğlu)

Sinema ve feminizmin Türkiye’de çetrefilli bir ilişkisi olduğunu söylebiliriz. Türkiye sinemasının yüz...

PAYLAŞ TWEET
29 Ekim 2016
883
Sinemada Feminist Teori (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arslantepe)

Sinemada Feminist Teori (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arslantepe)

Feminist eleştiri kuramları sanat yapıtlarının anlatı yapılarını çözümlemek amaçlı kullanılmaktadırlar. Ebebiyat ve...

PAYLAŞ TWEET
29 Ekim 2016
813
Erken Dönem Feminist Sinema Kuramcıları Hakkında Bir İnceleme: Claire Johnton ve Laura Mulvey (Ayda Akbıçak)

Erken Dönem Feminist Sinema Kuramcıları Hakkında Bir İnceleme: Claire Johnton ve Laura Mulvey (Ayda Akbıçak)

CLAIRE JOHNSTON’IN FEMİNİST SİNEMA KURAMI Johnston kadınların bilinçli bir şekilde gerçek yaşam...

PAYLAŞ TWEET
28 Ekim 2016
514
Aşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960-1980 (Yrd. Doç. Dr. Salahattin Beki)

Aşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960-1980 (Yrd. Doç. Dr. Salahattin Beki)

Bu bildirimizde söz konusu edeceğimiz siyasallaşmanın ne anlama geldiğini ya da bizim...

PAYLAŞ TWEET
28 Ekim 2016
522
Uğur Alpagut

Uğur Alpagut

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT 22.02.1962 tarihinde Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine 1980 yılında...

PAYLAŞ TWEET
28 Ekim 2016
646
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi (Prof. Dr. Gönül Cantay)

Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi (Prof. Dr. Gönül Cantay)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı daha 1277 yılında Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî...

PAYLAŞ TWEET
25 Ekim 2016
890
Mimar Sinan (Prof. Dr. Semavi Eyice)

Mimar Sinan (Prof. Dr. Semavi Eyice)

Anadolu’nun kuzeybatısında küçük bir beylik halinde doğarak çok kısa bir süre içinde...

PAYLAŞ TWEET
25 Ekim 2016
584
16. ve  17. Yüzyıllarda Halveti Tarikatı İçindeki Türkçe Menakıb Edebiyatının Gelişmesi (Dr. John Cury)

16. ve 17. Yüzyıllarda Halveti Tarikatı İçindeki Türkçe Menakıb Edebiyatının Gelişmesi (Dr. John Cury)

1576 veya 1577’nin başlarında Halvetî tarikatının Sünbüliye kolunun şeyhinin oğlu eline kalemi...

PAYLAŞ TWEET
25 Ekim 2016
609
Türk Edebiyatında Kadın Şairler ve Na’t (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz)

Türk Edebiyatında Kadın Şairler ve Na’t (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz)

Osmanlı eğitim sistemi içinde, Türk kızlarının eğitim görebileceği okulların açılması çok yeni...

PAYLAŞ TWEET
25 Ekim 2016
572