Yeniler
Eğitsel Bir Materyal Olarak Çocuk Hikaye ve Romanlarının Nitelik Düzeyi (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir)

Eğitsel Bir Materyal Olarak Çocuk Hikaye ve Romanlarının Nitelik Düzeyi (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir)

Okul çağı çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve dil becerilerinin geliştirilmesinde diğer etkenlerle birlikte...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
984
Gökkubbede Söylenmemiş Hiçbir Söz Yokturgillerden Bir Roman Ya Da Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ında Postmodern İzdüşümler (Ruhi İnan)

Gökkubbede Söylenmemiş Hiçbir Söz Yokturgillerden Bir Roman Ya Da Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ında Postmodern İzdüşümler (Ruhi İnan)

Rosenao, “Toplum bilimin başında postmodernizm hayaleti var bugün” (Rosenao, 2004, 19) diyor....

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
371
Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı (Prof. Dr. Necat Birinci)

Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı (Prof. Dr. Necat Birinci)

Edebiyatın Adı Osmanlı dönemi Türk edebiyatı denince akla bu son yetmiş yılın...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
5.377
Şiir Sanatı ve Türk Şiiri (Musa Takçı)

Şiir Sanatı ve Türk Şiiri (Musa Takçı)

Söz sanatları içinde tartışmasız büyük bir yeri olan şiir, insanlık tarihi boyunca...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
525
Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi (Bahri Ata)

Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi (Bahri Ata)

Ünlü Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Toplum Sözleşmesi (1762) kitabıyla politik...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
1.043
Sanat Eğitimi Nasıl Olmalıdır? (Meltem Demirci Katırancı)

Sanat Eğitimi Nasıl Olmalıdır? (Meltem Demirci Katırancı)

I. Problem: Sanat eğitimi salt beceriye, yeteneğe dayalı bir eğitim değildir; tarihsel...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
480
Manas Destanı’ndaki Folklor Unsurları (Nusret Kılıç)

Manas Destanı’ndaki Folklor Unsurları (Nusret Kılıç)

Manas Destanı’ndaki folklor unsurlarına geçmeden önce, Destan hakkında çeşitli kaynaklardan derlediğimiz bilgileri...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
472
Sanat (Resim) Eğitiminde Müze ve Okul İşbirliği ve Müzeye Dayalı Bazı Öğretim Yöntemleri (Doç. Dr. Vedat Özsoy)

Sanat (Resim) Eğitiminde Müze ve Okul İşbirliği ve Müzeye Dayalı Bazı Öğretim Yöntemleri (Doç. Dr. Vedat Özsoy)

İlk ve Ortaöğretimde Sanat Öğretimi Sanat eğitiminde müze ve okul İşbirliği ve...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
461
Sanat Eğitiminde Yaratıcılık (Ayhan Dikici)

Sanat Eğitiminde Yaratıcılık (Ayhan Dikici)

Yaratıcılık, bilim adamlarının uzun süredir üzerinde önemle durduğu bir konudur. Yaratıcılık nedir?Yaratıcı...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
559
Divan Şiiri Öğretimi Üzerine (Dr. Nilay Işıksalan)

Divan Şiiri Öğretimi Üzerine (Dr. Nilay Işıksalan)

Edebiyat eğitiminde ve öğretim programlarında “Divan Edebiyatı” adıyla geçen ve XII ve...

PAYLAŞ TWEET
8 Ağustos 2016
514