Yeniler
Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi Kavramları) (Dr. Savaş Ekici)

Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi Kavramları) (Dr. Savaş Ekici)

Türk halk müziğinin en önemli problemlerinden birisi terminolojidir. Bu problemlerin başında ise,...

PAYLAŞ TWEET
31 Ağustos 2016
504
Antepli Aşık Hasan Hüseyin Üzerine Bir Araştırma (Dr. Savaş Ekici)

Antepli Aşık Hasan Hüseyin Üzerine Bir Araştırma (Dr. Savaş Ekici)

Gaziantep ve civarı halk kültürü konusunda çalışan birçok araştırmacıya geniş bir çalışma...

PAYLAŞ TWEET
31 Ağustos 2016
671
Azerbaycan ve Türk Halk Dansı Ezgilerinde Makamsal Yapı (Öğr. Gör. Gültekin Şener)

Azerbaycan ve Türk Halk Dansı Ezgilerinde Makamsal Yapı (Öğr. Gör. Gültekin Şener)

Anadolu ve Azerbaycan; dansları ve bu dansların ezgisel çeşitliliğinden kaynaklanan zenginliği ile...

PAYLAŞ TWEET
31 Ağustos 2016
705
Halk Çalgımız ‘Bağlama’ ve Yapım Ustalarımız (Attila Obruk)

Halk Çalgımız ‘Bağlama’ ve Yapım Ustalarımız (Attila Obruk)

Bağlama yapım ustaları, bağlama yapımı üzerinde yüzyıllarca uğraş vermişlerdir. Büyük çoğunluğunun okuma...

PAYLAŞ TWEET
30 Ağustos 2016
686
Gaziantepli Şerif Akbağ ve Kırşehirli Muharrem Ertaş’ın İskan İcrası Bağlamında Barak ve Bozlak Havaları Üzerine Bir Değerlendirme (Dr. Savaş Ekici)

Gaziantepli Şerif Akbağ ve Kırşehirli Muharrem Ertaş’ın İskan İcrası Bağlamında Barak ve Bozlak Havaları Üzerine Bir Değerlendirme (Dr. Savaş Ekici)

Bilindiği gibi türkülerin en önemli özelliklerinden biri de yaşanmış duygular sonucu ortaya...

PAYLAŞ TWEET
30 Ağustos 2016
784
Türkülerin Anlam Dünyası – Türkü Metinlerinde Sürrealist Yaklaşımlar ve Benzetmeler (Necdet Kurt)

Türkülerin Anlam Dünyası – Türkü Metinlerinde Sürrealist Yaklaşımlar ve Benzetmeler (Necdet Kurt)

Bu bildirideki amaç Divan şiiri ve tasavvuf içerikli şiirlerde var olan bu...

PAYLAŞ TWEET
30 Ağustos 2016
609
Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Sadık Yöndem)

Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Sadık Yöndem)

Kültür oluşumu, insanlığı tarihin ilk çağlarından beri toplumsal yaşam içerisine çekerek etkileşimli...

PAYLAŞ TWEET
30 Ağustos 2016
538
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Eğitiminin Yaygınlaştırılması (Prof. Dr. Uğur Alpagut)

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Eğitiminin Yaygınlaştırılması (Prof. Dr. Uğur Alpagut)

Halk kavramının farklı boyutlarının tanımlanması, halk müziğinin içeriğine yaklaşmada önem taşımaktadır. Halkbilim...

PAYLAŞ TWEET
30 Ağustos 2016
1.940
Mey’in Gelişimi ve Türk Halk Müziğine Katkıları (Ali Yılmaz)

Mey’in Gelişimi ve Türk Halk Müziğine Katkıları (Ali Yılmaz)

Meyin tarihçesi : Türk Halk Müziği özel çalgıları olan bir ana türdür....

PAYLAŞ TWEET
30 Ağustos 2016
5.558
Kuruluşundan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi (Prof. Dr. Tunca Kortantamer)

Kuruluşundan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi (Prof. Dr. Tunca Kortantamer)

Osmanlıların kuruluş döneminde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri Anadolu Selçukluları...

PAYLAŞ TWEET
25 Ağustos 2016
460