Bir Medya Trajedisi: ‘Dar Ayakkabıyla Yaşamak’ (Ege Küçükkiper)

17. Yüzyılda Türk Musikisi (Yrd. Doç. Dr. Ruhi Ayangil)

Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi (Yrd. Doç. Dr. Eren Yüksel)

Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori (Arş. Gör. Kamil Ali Gıynaş)