Nazım Hikmet 19’unda Doğdu (Mahmut Temizyürek)

Nihan (Özlem Malkoç Gedizlioğlu

Estetik Yönleriyle Müzik (Prof. Cevad Memduh Altar)

Muhalif Bir Söylem Aracı Olarak Belgesel Fotoğraf (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)