Müzik
Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Tülin Malkoç-Funda Ceylan)

Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Tülin Malkoç-Funda Ceylan)

  “Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri...

PAYLAŞ TWEET
12 Ekim 2017
8
Müzikal Yaratıcılığı Geliştiren Yaklaşımlar (Dr. M. Nevra Küpana)

Müzikal Yaratıcılığı Geliştiren Yaklaşımlar (Dr. M. Nevra Küpana)

  Günümüzde yaratıcılık kavramı, yaratıcı süreç, ortaya çıkan yaratıcı ürün, yaratıcı kişilik...

PAYLAŞ TWEET
12 Ekim 2017
13
Nitelikli Keman Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar (Doç. Dr. Mustafa Uslu)

Nitelikli Keman Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar (Doç. Dr. Mustafa Uslu)

  Nitelikli keman eğitiminin sağlanmasında, yapılacak eğitim koşullarının öğrenci, öğretmen, program, ortam,...

PAYLAŞ TWEET
21 Haziran 2017
148
Türkiye’nin Geliştirilecek Ortaokul Müzik Öğretim Programında Bulunması Gereken Bazı Genel Amaçlar (Doç. Dr. Cahit Aksu)

Türkiye’nin Geliştirilecek Ortaokul Müzik Öğretim Programında Bulunması Gereken Bazı Genel Amaçlar (Doç. Dr. Cahit Aksu)

Türkiye’de 2012 yılında geçilen 4+4+4 eğitim yapılanması ile ilkokul ve ortaokul birbirinden...

PAYLAŞ TWEET
20 Mayıs 2017
296
Uygurların Müziği (Dr. Rachel Harris – Yasin Mukphul)

Uygurların Müziği (Dr. Rachel Harris – Yasin Mukphul)

Uygur müziği, birçok farklı bölgesel tarzı kapsar coğrafyanın ve dağlarla, çöllerle birbirinden...

PAYLAŞ TWEET
1 Mayıs 2017
216
Osmanlı Minyatürlerinde Müzik (Dr. Semih Altınölçek)

Osmanlı Minyatürlerinde Müzik (Dr. Semih Altınölçek)

Saray ekolü olarak gelişmiş olan Osmanlı minyatür sanatı üç yüz yılı aşkın...

PAYLAŞ TWEET
11 Şubat 2017
191
Osmanlı Musikisi ve Kadın (Doç. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu)

Osmanlı Musikisi ve Kadın (Doç. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu)

Dünya müziklerini kültürel ve disiplinlerarası bir anlayışla değerlendirmek, Etnomüzikolojinin yaygınlaşmaya başlaması ile...

PAYLAŞ TWEET
11 Şubat 2017
218
Türk Musikisinin Abide Şahsiyetlerinden Hamamizade İsmail Dede Efendi (Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)

Türk Musikisinin Abide Şahsiyetlerinden Hamamizade İsmail Dede Efendi (Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)

Ondokuzuncu yüzyıl, hem Osmanlı hem de Batı dünyası için birçok değişikliklerin ve...

PAYLAŞ TWEET
11 Şubat 2017
233
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri (Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu)

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri (Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu)

Müzik teorisi yani müzik kuramları müziğin temel esasları belirlemek için kaleme alınan...

PAYLAŞ TWEET
11 Şubat 2017
214
17. Yüzyılda Türk Musikisi (Yrd. Doç. Dr. Ruhi Ayangil)

17. Yüzyılda Türk Musikisi (Yrd. Doç. Dr. Ruhi Ayangil)

Osmanlı Cihan Devleti’nin XVII. yüzyıl siyâsî, iktisâdî ve kültürel tarihi, devletin içte...

PAYLAŞ TWEET
11 Şubat 2017
208