Heykel
Tartışmalı Bir Temsil Alanı; Türkiye’de Sanat Yarışmaları (Dr. Ali Asker Bal)

Tartışmalı Bir Temsil Alanı; Türkiye’de Sanat Yarışmaları (Dr. Ali Asker Bal)

1Sanat yarışmaları, sanat dünyası için genç yeteneklerin ortaya çıkmasında ve yeni yapıtların...

PAYLAŞ TWEET
29 Mayıs 2017
213
Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü (Ali Osman Alakuş)

Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü (Ali Osman Alakuş)

  Cumhuriyetimiz, geçmişindeki altı asırlık bir devletin maddî ve manevî deneyimlerinden yararlanarak çok...

PAYLAŞ TWEET
20 Mayıs 2017
266
Cumhuriyet’in Anıtları: Anıt Heykeller (Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma)

Cumhuriyet’in Anıtları: Anıt Heykeller (Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma)

Anıt geleneği, Türk kültüründe, başlangıcından beri varolmuştur. Anıt önceleri bir dikili taş,...

PAYLAŞ TWEET
2 Mayıs 2017
270
Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi – Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection (Banu Çolak)

Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi – Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection (Banu Çolak)

Kadının iç dünyasını, bedenini, sosyolojik konumunu anlamaya ve sorgulamaya yönelik olan feminist...

PAYLAŞ TWEET
20 Nisan 2017
170
Kitle İletişimin Plastik Sanatlardaki Temsili: ‘Pop Art’ (Nilüfer Usta)

Kitle İletişimin Plastik Sanatlardaki Temsili: ‘Pop Art’ (Nilüfer Usta)

Kökeni Romantizme dayanan modernizi, Aydınlanmanın beraberinde meydana gelen sosyo-kültürel değişim, Kant’ın “deha”...

PAYLAŞ TWEET
1 Şubat 2017
711
İtalya’da Rönesans Sanatı (Nurhan Atasoy ve Uşun Tükel)

İtalya’da Rönesans Sanatı (Nurhan Atasoy ve Uşun Tükel)

Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. İtalyanca...

PAYLAŞ TWEET
3 Ekim 2016
487
Plastik Sanatlar ve Müzik (Vural Yıldırım)

Plastik Sanatlar ve Müzik (Vural Yıldırım)

Sanat toplumun içinde birey tarafından üretilmesine rağmen, bireyin toplum tarafından kültürleşme süreciyle...

PAYLAŞ TWEET
9 Ağustos 2016
358
Kamusal Alanda Sanat ve İzleyici Faktörü (Merve Deniz)

Kamusal Alanda Sanat ve İzleyici Faktörü (Merve Deniz)

Romantik dönemden başlayarak günümüze kadar sanatçılar farklı medyumlar ve farklı erekler doğrultusunda...

PAYLAŞ TWEET
2 Ağustos 2016
523
‘Asri Zamanlar’ ve Anadolu’da Çağdaş Sanat (Şule Ateş)

‘Asri Zamanlar’ ve Anadolu’da Çağdaş Sanat (Şule Ateş)

Çağdaş Sanat, son 20 yılda İstanbul’da ciddi bir gelişme gösterdi. Güncel Sanat...

PAYLAŞ TWEET
1 Temmuz 2016
420
Uzay İstilacıları: Çağdaş Görsel Sanatlarda Mekanın Yokoluşu (Marcus Graf)

Uzay İstilacıları: Çağdaş Görsel Sanatlarda Mekanın Yokoluşu (Marcus Graf)

Herşey yokolur (Paul Virilio)   Giriş Bu makale, görsel sanatlarda sanatçıyı özgürleştirmek,...

PAYLAŞ TWEET
23 Haziran 2016
3.950