Heykel
Kate Millett’le Sarsıntı Dehlizine Yolculuk (Özkan Şahin)

Kate Millett’le Sarsıntı Dehlizine Yolculuk (Özkan Şahin)

  Yalnız bir avuç lav serinletir dilimi Ve bir tutam dikenle yenilenecek...

PAYLAŞ TWEET
1 Şubat 2018
68
Kate Millett’in ‘Cinsel Politika’sına Neden İhtiyacımız Var? (Maggie Doherty)

Kate Millett’in ‘Cinsel Politika’sına Neden İhtiyacımız Var? (Maggie Doherty)

Günümüzün edebiyata ilişkin en tartışmalı argümanları Kate Millett’ın “Cinsel Politika”sının mirasını sürdürmektedir....

PAYLAŞ TWEET
1 Şubat 2018
73
İslam’da Resim-Heykel Yasağı ve Ahmet Hamdi Akseki’nin Konu Hakkındaki Görüşleri (Yrd. Doç. Dr. Hasan Yaşaroğlu)

İslam’da Resim-Heykel Yasağı ve Ahmet Hamdi Akseki’nin Konu Hakkındaki Görüşleri (Yrd. Doç. Dr. Hasan Yaşaroğlu)

  İslam dininin putu ve put yapımını kesin olarak yasakladığı açıktır. Resim...

PAYLAŞ TWEET
12 Ocak 2018
134
Tartışmalı Bir Temsil Alanı; Türkiye’de Sanat Yarışmaları (Dr. Ali Asker Bal)

Tartışmalı Bir Temsil Alanı; Türkiye’de Sanat Yarışmaları (Dr. Ali Asker Bal)

1Sanat yarışmaları, sanat dünyası için genç yeteneklerin ortaya çıkmasında ve yeni yapıtların...

PAYLAŞ TWEET
29 Mayıs 2017
324
Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü (Ali Osman Alakuş)

Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü (Ali Osman Alakuş)

  Cumhuriyetimiz, geçmişindeki altı asırlık bir devletin maddî ve manevî deneyimlerinden yararlanarak çok...

PAYLAŞ TWEET
20 Mayıs 2017
387
Cumhuriyet’in Anıtları: Anıt Heykeller (Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma)

Cumhuriyet’in Anıtları: Anıt Heykeller (Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma)

Anıt geleneği, Türk kültüründe, başlangıcından beri varolmuştur. Anıt önceleri bir dikili taş,...

PAYLAŞ TWEET
2 Mayıs 2017
412
Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi – Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection (Banu Çolak)

Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi – Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection (Banu Çolak)

Kadının iç dünyasını, bedenini, sosyolojik konumunu anlamaya ve sorgulamaya yönelik olan feminist...

PAYLAŞ TWEET
20 Nisan 2017
259
Kitle İletişimin Plastik Sanatlardaki Temsili: ‘Pop Art’ (Nilüfer Usta)

Kitle İletişimin Plastik Sanatlardaki Temsili: ‘Pop Art’ (Nilüfer Usta)

Kökeni Romantizme dayanan modernizi, Aydınlanmanın beraberinde meydana gelen sosyo-kültürel değişim, Kant’ın “deha”...

PAYLAŞ TWEET
1 Şubat 2017
873
İtalya’da Rönesans Sanatı (Nurhan Atasoy ve Uşun Tükel)

İtalya’da Rönesans Sanatı (Nurhan Atasoy ve Uşun Tükel)

Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. İtalyanca...

PAYLAŞ TWEET
3 Ekim 2016
614
Plastik Sanatlar ve Müzik (Vural Yıldırım)

Plastik Sanatlar ve Müzik (Vural Yıldırım)

Sanat toplumun içinde birey tarafından üretilmesine rağmen, bireyin toplum tarafından kültürleşme süreciyle...

PAYLAŞ TWEET
9 Ağustos 2016
441